Niet registreren van overuren komt Uber duur te staan

Een voormalig werkneemster van Uber is de (juridische) strijd tegen haar ex-werkgever aangegaan. Heeft ze recht op de uitbetaling van haar overuren?

   Wat speelde er?

   De werkneemster was tussen 2014 en 2017 in dienst bij Uber als managementassistent. Zij maakte in deze periode – naar eigen zeggen – maar liefst 3478 overuren en hield daar ernstige gezondheidsklachten zoals een burn-out en een miskraam aan over. Het maken van overuren was verdisconteerd in haar salaris: zij kreeg dus niets extra’s betaald. De werkneemster voelde zich tijdens haar dienstverband verplicht om de overuren te maken. Er heerste volgens haar een extreem werkethos binnen Uber en vaak werd er van haar verwacht dat zij ook tijdens Amerikaanse werktijden of in het weekend online was.

   Let op

   Er bestaat in Nederland geen wettelijke verplichting tot het betalen van overuren. Werkgevers kunnen de keuze maken om de compensatie voor het maken van (een redelijk aantal) overuren te verdisconteren in het reguliere salaris. Organisaties die onder de werkingssfeer van een cao vallen zijn vaak wel verplicht om overuren uit te betalen.

   Perfectionistische hard werkende werkneemster

   De werkneemster startte in 2020 een procedure bij de kantonrechter. Hier eiste zij 120.000 euro bruto aan gemaakte overuren en een schadevergoeding ter compensatie van haar gezondheidsklachten. De kantonrechter stelde Uber in het gelijk. De werkneemster was een zeer hard werkende, perfectionistische teamplayer die zelf verantwoordelijk was voor het aangeven van haar grenzen. Dat zij dit niet (voldoende) had gedaan maakte niet dat Uber tekort was geschoten in de zorgplicht. Ook de overuren werden niet vergoed: Uber had volgens de kantonrechter nooit de opdracht gegeven om deze extra uren te werken.

   Geen deugdelijk urenregistratiesysteem

   In hoger beroep heeft de werkneemster meer geluk. Het hof gaat ervanuit dat de werkneemster de overuren wél heeft verricht in opdracht van Uber. Er ontstaat discussie over het aantal gemaakte overuren. Uitgangspunt is dat de werkneemster het aantal uren moet aantonen en zo nodig moet bewijzen. Uber betwist dat de werkneemster 3.478 overuren heeft gemaakt, maar omdat er door de jaren heen geen urenregistratie is bijgehouden door de werkgever, wordt het aantal overuren dat is genoemd door de werkneemster voor waar aangenomen.

   8 uur per week aan overuren is redelijk

   De overuren komen niet allemaal voor vergoeding in aanmerking. Dit komt omdat het salaris van de werkneemster al een vergoeding voor het verrichten van overuren bevatte. Rekening houdend met de functie van de werkneemster vindt het hof dat het verrichten van 8 overuren per week redelijk is. De overige overuren – 2.646 uur in totaal – moeten worden uitbetaald aan de werkneemster. In totaal moet Uber ongeveer 80.000 euro bruto aan overuren betalen.

   Zorgplicht geschonden

   Nu is aangenomen dat de werkneemster een groot aantal overuren heeft gemaakt oordeelt het hof dat de Arbeidstijdenwet is overtreden. De werkneemster heeft namelijk (veel) meer uren gewerkt dan volgens de Arbeidstijdenwet is toegestaan. Uber is daarom tekort geschoten in haar zorgplicht en de werkneemster heeft recht op een schadevergoeding voor de geleden gezondheidsschade.

   Gerechtshof Amsterdam, 28 maart 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:754

   Let op

   Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een deugdelijke urenregistratie van hun werknemers bij te houden. Toch gebeurt dit in veel organisaties niet of niet voldoende. In de praktijk zien we dat rechters al snel de door de werknemer onderbouwde overuren als uitgangspunt nemen wanneer een deugdelijke urenregistratie ontbreekt.

   Bron: https://www.pwnet.nl/43446/niet-registreren-van-overuren-komt-uber-duur-te-staan

   Scroll naar boven