Business controller (post hbo)

5 maanden (7 colleges)
investering € 3.270
inhoudelijke toets: paper en eindscriptie
studiebelasting 6-8 uur per week

handshake, business deal, city-6701408.jpg

Deze mooie opleiding leidt de finance professional op tot business controller en daarmee tot waardevolle sparringspartner van het management!  

Binnen deze opleiding komen alle belangrijke aspecten van de business controller langs, wordt op hoofdlijnen de raakvlakken met de financial controller doorgenomen en wordt zowel aandacht besteed aan de profit als het non-profit speelveld. 

De ervaren controller zal deze opleiding beleven als een diepgaande update en aanscherping van diens kennis, kunde en vaardigheden.

Een opleiding van een hoogstaand niveau, waarvan de tijdsduur te overzien is, alsmede een prijszetting wordt gehanteerd die daardoor ook een verantwoorde investering is. Daarnaast zullen bij sommige onderdelen een relatie worden gelegd met het wetenschappelijk kader.

Wij hopen u nieuwsgierig en enthousiast gemaakt te hebben voor uw toekomstige opleiding.

Resultaat van de Opleiding

 • Waardevolle adviseur en sparringspartner van en voor het management
 • Inhoudelijk sterk op alle aspecten van business control
 • Kent op hoofdlijnen de vak-inhoudelijkheid van financial control
 • Aanscherping vaardigheidsaspecten
 • Verdieping specifieke aspecten binnen profit en non-profit 
 • Het opbouwen van waardevolle relaties met andere financials
 • Onderdeel van een leven lang ontwikkelen
 • Door het leggen van een relatie met het wetenschappelijk kader resulteert dit in een breder overall inzicht

Programma

Business control

 • Financiële cijfers en kengetallen
 • Risicomanagement
 • Projectcontrol
 • Kostprijzen en investeringsselecties
 • Budgettering
 • BI (monitoren van de business)
 • Strategie
 • Corporate governance
 • Bedrijfskundige modellen
 • Datamining

Financial control (hoofdlijnen)

 • Planning & Control cyclus
 • Opstellen balansdossier
 • Extern verslaggeving volgens BW2 titel 9 & RJ 640
 • Administratieve organisatie/interne controle
 • Managen van investeringen
 • Analyse financiële structuur

Vaardigheden

 • Communicatie (mondeling en schriftelijk)
 • Advisering en draagvlak creëren
 • Presenteren
 • Ethiek

Varia

 • Rol van de controller
 • Relevante fiscaliteit op hoofdlijnen
 • Human resource management
 • Verandermanagement
 • Organisatiediagnose
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Planning & locaties

 • startdatum 13 september 2024
 • startdatum 8 november 2024
 • startdatum 17 januari 2025
 • startdatum 28 maart 2025
 • startdatum 30 mei 2025

We zijn op de volgende locaties te vinden:

Amsterdam, Assen, Breda, Den Haag, Eindhoven, Goes, Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Santpoort, Utrecht en Zwolle 

Doelgroep

 • Finance professionals, controllers, administrateurs
 • HBO-diploma + 2 jaar werkervaring 
 • MBA-diploma + 4 jaar werkervaring 

Ontwikkelinvestering

Voor deze opleiding bedraagt jouw ontwikkelinvestering € 3.270 (all-in, dus inclusief trainingsacteur, studiemateriaal, toetsen van de paper en begeleiding eindscriptie, een overheerlijke lunch en niet te vergeten jouw verdiende getuigschrift “Business controller” van de Nederlandse Opleidingsacademie).

De totale investering is exclusief BTW. Wanneer je de BTW niet kunt verrekenen is vrijstelling van BTW mogelijk. Je betaalt in dat geval 10% bovenop de investeringsprijs. Ben je een ANBI organisatie, dan brengen we daarnaast ook de 10% BTW toeslag niet in rekening. 

Voor andere financieringsmogelijkheden en opties voor fiscale voordelen klik hier. Voor zowel werkgevers als particulieren zijn er voor het volgen van trainingen / opleidingen diverse mogelijkheden voor subsidies en belastingaftrek.

Jouw studiebeleving!

Voorafgaand aan de opleiding vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je jouw persoonlijke leerdoelen in kaart. Tijdens de opleiding wordt een paper gemaakt en wordt de opleiding afgerond met een eindscriptie.

Eindscriptie
Betreft een actueel vraagstuk binnen de organisatie van de deelnemer. Dit vraagstuk moet meerdere raakvlakken
hebben met deze opleiding. Het resultaat van het uit te voeren onderzoek dient beantwoording van het
vraagstuk te zijn in de vorm van een adviesnotitie.
De deelnemer wordt begeleid in dit traject. De eindscriptie wordt beoordeeld en maakt onderdeel uit van
het eindcijfer van de opleiding. 

Paper
Ten tijde van de opleiding dient een paper gemaakt te worden over een specifiek onderwerp vanuit het werkveld van control. Doelstelling hiervan is om zoveel mogelijk de slag naar de praktijk te maken. Door het doen vindt kennisborging plaats en veelal merkt de organisatie waar de deelnemer werkzaam is, al tijdens de studie, de ‘opbrengst’ van de opleiding. Tevens wordt de paper beoordeeld met een cijfer, welke meetelt voor het behalen van het diploma.

Het volgen van de gehele opleiding, alsmede het met een voldoende afronden van de paper en eindscriptie, geeft recht op het diploma ‘Business controller’ van de Nederlandse Opleidingsacademie en bent u gerechtigd om de opleidingstitel ‘BCr’ te voeren.

Overzicht

Scroll naar boven