Masterclass bedrijfskunde (post hbo)

7 maanden (8 colleges)
investering € 3.730
inhoudelijke toets middels papers (4x)
studiebelasting 6-8 uur per week

handshake, business deal, city-6701408.jpg

De opleiding masterclass Bedrijfskunde leidt op tot een professional met een brede blik van de kernprocessen binnen een organisatie. Tot de kernprocessen behoren; Finance, Marketing, HRM en Verandermanagement. Deze opleiding is dan ook uitermate geschikt voor managers en andere professionals die zowel een brede blik als ook een betere theoretische onderbouwing nodig hebben voor het uitvoeren van hun functie.

Een opleiding van een hoogstaand niveau, waarvan de tijdsduur te overzien is, alsmede een prijszetting
wordt gehanteerd die daardoor ook een verantwoorde investering is. Daarnaast zullen bij sommige onderdelen een relatie worden gelegd met het wetenschappelijk kader.

Wij hopen u nieuwsgierig en enthousiast gemaakt te hebben voor uw toekomstige opleiding.

Resultaat van de Opleiding

 • Je hebt inzicht in wat missie, visie en kernwaarden betekenen voor marketingbeslissingen
 • Je hebt begrip van de marketingbenadering(en) van jouw organisatie en welk effect dat heeft op imago
 • Je kunt marketingmodellen gebruiken en interpreteren
 • Je bent in staat om een verandertraject op te zetten, te managen en te implementeren. 
 • Je krijgt diverse instrumenten aangereikt om een veranderingsproces te managen.
 • Je beheerst de vaardigheden om een verandertraject succesvol in te vullen.
 • Je weet hoe je draagvlak kunt creëren en kunt omgaan met weerstand.
 • Je ontvangt een veranderplan-format en weet hoe je deze kunt toepassen.
 • Je snapt het verband binnen de financiële administratie.
 • Je bent bekend met het berekenen van tarieven alsmede de variabelen die hierbij een rol spelen. 
 • Het dragen van financiële verantwoordelijkheid is na het volgen van deze training geënt op een verbreding en verdieping van jouw financiële kennis.
 • Je bent verworden tot een volwaardig gesprekspartner van de controller, de accountant als ook voor projectmanagers.
 • Je kent de verschillende personeelsinstrumenten en kunt deze effectief toepassen.
 • Je bent je bewust dat bij ziekteverzuim wet Poortwachter om de hoek komt en kunt hier uitvoering aan geven.
 • Je kent en herkent de verschillende fase(n) van IDU en kunt hierop acteren.
 • Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op arbeid, fiscale- en sociale wetten gerelateerd aan HRM onderwerpen.

Programma

Marketing

 • Missie, visie en kernwaarden – het vertrekpunt
 • Marketingbenaderingen
 • Imago: hoe beïnvloedt je marketing je identiteit en je imago?
 • Marketingmodellen
 • Holistisch kijken naar marketing in combinatie met andere vakgebieden
 • Strategisch inzetten van marketing

HRM

 • Personeelsinstrumenten
 • Personeelsgesprekken
 • Wet Poortwachter en ziekteverzuim
 • Fase(n) van IDU
 • Arbeidsrecht
 • Fiscale- en sociale wetten (gerelateerd aan HRM onderwerpen)
 • Recruitment
 • Inbreng eigen casuïstiek

Finance

 • De algemene beginselen, alsmede wet– regelgeving
 • Begrijpen van de onderdelen van de jaarrekening
 • Verschil opbrengsten en ontvangsten, versus kosten en uitgaven
 • Betekenis van de kasstroom 
 • Snel kunnen signaleren dankzij kengetallen
 • Kostprijsberekeningen
 • Bekend worden met de financiële terminologieën
 • Begroten, budgetteren en businesscase
 • Het analyseren van managementrapportages

Verandermanagement

 • De theorie van verandermanagement
 • De aanleiding voor verandering
 • Veranderstrategie
 • Het stellen van doelen voor de verandering
 • Analyse en beïnvloeding van de omgeving
 • Successen vieren
 • Borging van de verandering
 • Veranderplan-format
 • Communicatievaardigheden afgestemd op verandertrajecten o.a.

» Creëren van draagvlak
» Omgaan met weerstand en spanning
» Harde en zachte interventies

Planning & locaties

 • startdatum 11 september 2024
 • startdatum 6 november 2024
 • startdatum 15 januari 2025
 • startdatum 10 april 2025
 • startdatum 5 juni 2025

We zijn op de volgende locaties te vinden:

Amsterdam, Assen, Breda, Den Haag, Eindhoven, Goes, Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Santpoort, Utrecht en Zwolle 

Doelgroep

 • Iedereen met hbo werk- en denkniveau met tenminste 2 jaar werkervaring 

Ontwikkelinvestering

Voor deze opleiding bedraagt jouw ontwikkelinvestering € 3.730 (all-in, dus inclusief trainingsacteur, studiemateriaal, toetsen van de papers, een overheerlijke lunch en niet te vergeten jouw verdiende getuigschrift “Bedrijfskunde” van de Nederlandse Opleidingsacademie).

De totale investering is exclusief BTW. Wanneer je de BTW niet kunt verrekenen is vrijstelling van BTW mogelijk. Je betaalt in dat geval 10% bovenop de investeringsprijs. Ben je een ANBI organisatie, dan brengen we daarnaast ook de 10% BTW toeslag niet in rekening. 

Voor andere financieringsmogelijkheden en opties voor fiscale voordelen klik hier. Voor zowel werkgevers als particulieren zijn er voor het volgen van trainingen / opleidingen diverse mogelijkheden voor subsidies en belastingaftrek.

Jouw studiebeleving!

Voorafgaand aan de opleiding vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je jouw persoonlijke leerdoelen in kaart. Tijdens de opleiding wordt per module een paper gemaakt.

Papers
Ten tijde van de opleiding dienen een viertal papers gemaakt te worden over specifieke onderwerpen vanuit het werkveld van bedrijfskunde. Doelstelling hiervan is om zoveel mogelijk de slag naar de praktijk te maken. Door het doen vindt kennisborging plaats en veelal merkt de organisatie waar de deelnemer werkzaam is, al tijdens de studie, de ‘opbrengst’ van de opleiding. Tevens worden de papers beoordeeld met een cijfer, welke meetelt voor het behalen van het getuigschrift.

Het volgen van de gehele opleiding, alsmede het met een voldoende afronden van de papers, geeft recht op het getuigschrift ‘Bedrijfskunde’ van de Nederlandse Opleidingsacademie en bent u gerechtigd om de opleidingstitel ‘MB’ te voeren.

Overzicht

Scroll naar boven